Operacja siatkówki przy uziciu metody witrektomii w Czechach refundowana przez NFZ

W Klinice Okulistycznej OFTEX skupiamy się na związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej. Choroba ta stanowi najczęstszą przyczynę ślepoty w państwach rozwiniętych. Wykonujemy również peeling błony nasiatkówkowej, operacje otworu w plamce żółtej oraz rozwiązujemy problémy krwotoków do ciała szklistego.

Obrzęk plamki żółtej

Obrzęk plamki żółtej to nagromadzenie płynu śródgałkowego na dnie oka. Obrzęk ten zaburza widzenie. Komórki nerwowe obumierają, co prowadzi do stopniowej utraty centralnej ostrości wzroku. Wielkość obrzęku plamki żółtej jest wprost proporcjonalna do utraty wzroku. Jeśli obrzęk plamki żółtej nie będzie leczony, ostrość wzroku będzie stopniowo, bezpowrotnie maleć.

Jak można leczyć obrzęk plamki żółtej?

Leczenie obrzęku plamki żółtej jest możliwe wewnątrzgałkowym zastosowaniem lekarstwa za pomocą wstrzyknięcia do oka, laserem lub zabiegiem chirurgicznym (PPV – pars plana vitrectomy, witrektomia).

Otwór plamki żółtej

Otwór plamki żółtej to choroba dotycząca plamki żółtej – miejsca najostrzejszego widzenia na dnie oka. Miejsce to jest więc najważniejsze dla naszej zdolności czytania, pisania lub kierowania samochodem. Otwór w środku plamki żółtej powstaje na skutek przesunięcia membrany, która znajduje się na powierzchni siatkówki. Otwór ten może rosnąć, mogą również podnosić się jego krawędzie, co powoduje zmniejszenie ostrości widzenia.

Jak można leczyć otwór plamki żółtej?

W naszej Klinice Okulistycznej OFTEX leczenie otworu plamki żółtej odbywa się poprzez wewnątrzgałkowe zastosowanie lekarstwa metodą wstrzyknięcia do oka, lub zabiegiem chirurgicznym  (PPV – pars plana vitrectomy, witrektomia). Zabieg chirurgiczny, który ma na celu zamknięcie otworu plamki żółtej i zapobieżenie pogorszeniu stanu, wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Za pomocą metody, nazywanej witrektomią, chirurg okulista usunie ciało szkliste. Komora ciała zostanie następnie napełniona płynem, gazem, powietrzem lub olejem (w zależności od rodzaju choroby), który dociśnie obrzeża otworu do właściwego miejsca.

Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki powstaje w wyniku pęknięcia w siatkówce, pod które dostaje się płyn podsiatkówkowy. Prowadzi to do odwarstwienia siatkówki, które można leczyć wyłącznie operacyjnie. Pacjent dotknięty odwarstwieniem siatkówki często widzi błyski lub cienie przed okiem, lub widzi, jakby mu przed okiem spadały drobinki sadzy.

Jak można leczyć odwarstwienie siatkówki?

Leczenie polega na zamknięciu pęknięcia. Leczenie to jest wykonywane za pomocą witrektomii, kiedy po usunięciu ciała szklistego zostanie usunięta również tylna błona graniczna ciała szklistego. Odwarstwiona siatkówka jest następnie przez lekarza przyłączona i zamocowana za pomocą zabiegu laserowego. Przestrzeń ciała szklistego jest następnie grawitacyjnie wypełniona albo gazem, albo olejem silikonowym, który dociska siatkówkę do tylnej ściany gałki ocznej. Po zabiegu konieczne jest utrzymywanie pozycji skłonu do przodu.

Jeśli masz jakieś pytania, jesteśmy tu dla ciebie. Zadzwoń.